تبلیغات
مرا عهدیست با جانان ... - اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش

اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش [گزیده از کتاب , ]     یکشنبه 17 اردیبهشت 1385

اسماء الهی نامتناهی است و به فرمودة حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، اسماء الهی به تعداد موجودات عالم وجود و اركان آنها است. چنان كه موجودات عالم به حساب نیایند، اسماء الهی نیز از حد حساب و عدد خارج است. سالك در طریق كمال، سیرش در اسماء و صفات حضرت باریتعالی است كه از تجلیات اسمائی، افعالی و صفاتی برخوردار می‌گردد.

ظاهراً اسم صورتی از صور عالم ظاهر به نظر آید، ولی مقصود از اسم یا اسماء كمال توجه به معناست نه به صورت. هر موجودی اعم از مجرد یا غیر مجرد به نسبت قابلیتش نوری از انوار الهی را داراست. اما منظور از تعلیم اسماء، نه اشاره به اجمال و توجه به نور متجلی در كل موجودات، كه اشاره به كمال توجه به تفصیل است.

مشاهده كمالی و تفصیلی نور مطلق یا نورالانوار را مسلماً باید در اشرف موجودات جستجو كرد، كه نورش بر سایر موجودات غالب و برتر است. گرچه در ملائك از آن نور در مرتبه اعلی وجود دارد، ولی مقام و مرتبة آنان هرگز به مقام اشرف كائنات نمی‌رسد؛ به مقام انسانی كه راه حق می‌رود و كمال توجه به انوار حق دارد و از تمام كائنات در سیر كمالی خود بهره‌مند می‌گردد. حتی حملات شیطانی نسبت به چنین سالكی نه تنها سبب تضعیف معنوی نیست، كه موجب تقویت قوا و استعدادهای باطنی او است. انسان در اثر ریاضت و مجاهدت به مقامی می‌رسد كه قلب او منزل علوم و الهامات از ناحیه حق و سبب تغذیه عقل او می‌گردد و در آن مقام، حملات شیطانی وسیله تقویت آن نور الهی است.

در میان افراد بشر ارواح پاك حضرات اهل بیت وحی در مرتبة اول بیش از همه استعداد پذیرش معانی و انوار الهی را داراست. هریك از اسماء الهی را مظهری است و مظهر اتم و اكمل اسماء الحسنی را در این ذوات مقدس می‌توان مشاهده كرد. بدون توجه به آن انوار الهی، محال است كه در انسان شوق و ذوقی به وجود آید. چه شوق و ذوق از علوم قلبی است و حصول آن منوط به مشاهدة نور مقدس حق تعالی در آن قلوب مقدس است.

در مقابل نور اسماء و صفات الهی، ظلمت قرار دارد. در واقع نور و ظلمت، عالم صورت ومعنی است. آن عالَم را در حد كمال می‌توان در آن محبوبین درگاه الهی مشاهده نمود و با تقرب و توجه به عالم نور، از عالم ظلمت دور شد. اما به مقداری كه نفس تمایل به عالم صورت می‌یابد، به همان اندازه از عالم معنی دور می‌گردد. پس طالب صفات و علم اسماء باید تنها به دامن مقدس مقربین الهی چنگ زده و معانی اسماء را در وجود آنان بیابد.

سفر به کعبه جانان – جلد سوم – عشق و محبت

نوشته شده توسط سما در ساعت 03:05 ق.ظ | نظرات : | لینك مطلب

مطالب گذشته ...

صفحات ...


منوی اصلی ...

صفحه اول وبلاگ       تماس با من       کوتاه درباره من


موضوعات ...


لینکستان...
لوگوی منجستجو ...

از خودم بپرس یا برام پیغام بگذار:


آمار وبلاگ ...

امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل نظرها :

كل بازدید ها :

نظرسنجی ...


eXTReMe Tracker $2.95 a month web hosting